Koostöös projekteerijatega Urmo Mets ja Kristina Ivakhnenkova (Kolm Koma Arhitektid) valmis 2020. aastal kinnistule uus omanäoline kortermaja.

Hoone projekteerimisel soovisid arhitektid esile tõsta koha ajaloolised kihistused ja neist tingitud ruumilised muutused. Siin on üheaegselt nähtaval ja tajutavad kolm ajastut: mõned uhked näited säilinud 30-ndate arhitektuurist (korporatsioon Ugala), sõjajärgsed vabaplaneeringulised hrušovkad (tänased smartovkad) ning kaasaeg. 

Inspiratsiooni moodustas kohapeal juba varem esinenud ringigeomeetria ja korduvate ristkülikuliste rütmide dialoog. 

Vallikraavi tn 10 hoone asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal Toomemäge ümbritseva vööndi piirkonnas.

Hoone koosneb omavahel kokkuliidetud mitmest eri ajastul ehitatud osast. Lääne pool, tänavast eemal, asub vanim täiskeldriga 2‐korruseline historitsistlik puitosa. Kahekorruseline tänavaäärne osa koosneb lääne pool art‐decolikust väljast krohvitud telliskiviehitisest ja ida pool puitehitisest. Hoone keskosa moodustab 2‐korruseline soklikorrusega puhta vuugiga fassaadiga tellisehitis.

Teine etapp meie poolt juba renoveeritud hoone täiendusena. Tegemist on korteri- ja ärihoonega, mille arhitektuurne lahendus on maitsekalt stiilne ja modernselt minimalistlik.

Kastani tänava värskeima pärli näol on tegemist korteri- ja ärihoonega, mille valmimisaega ennustame 2025. aasta suvesse. Visuaalselt kerge stilistikaga hoone loob mängulise kontrasti ja pakub vaheldust.

Scroll to Top